Messierův katalog

                                                                                                                                          Míla Machoň

 Při prohledávání mého počítače jsem nalezl soubor Messier.doc - a v tom byl kompletní Messierovský katalog, který jsem si před lety uložil do svého PC z internetu, a proto se omlouvám všem, kteří tento katalog sestavili, že jsem neuvedl zde jejich jména. Já jsem si ho jen seřadil podle Messierovského čísla a dodal fotografie , jak vidíte, tak ne všechny jsou barevné. Také jsem poopravil některé chybné údaje.

Než se Vám zobrazí všech 109 fotografií zkraťte si čekání přečtením několika informací o tomto jedinečném katalogu....

Messierův katalog – je beze sporu nejznámější katalog deep – sky objektů. Sestavil ho v roce 1784 anglický astronom Charles Messier. Obsahuje 109 mlhavých objektů, později se ukázalo, že se jedná nejen o mlhoviny , ale i o galaxie a hvězdokupy ve 20. století byl přidán objekt s označením M 110 (malý průvodce galaxie M 31). U některých objektů existují nejasnosti v poloze. Každý objekt je označen písmenem ,,M“ a pořadovým číslem.

Legenda:

S- souhvězdí, ve kterém se daný objekt nachází (v budoucnu se budu snažit přidat i podrobnější mapky k nalezení)

a - rektascenze daného objektu

d - deklinace daného objektu

d - vzdálenost objektu měřená ve světelných rocích (l.y.) , 1 l.y. = 9 460 500 000 000 km

m - jasnost objektu měřená v magnitudách 

 

M1 - 

Krabí mlhovina. Pozůstatek po eplozi supernovy. Pozorována r. 1054 v Číně. Typická filamentární struktura. V centru milisekundový pulsar.

 

S: Býk; 
a = 05h 34.5m, 
d = +22° 01', 
d = 6300 l.y., 
m = 8.4

 

M 2 - 

Kulová hvězdokupa. Průměr 150 l.y., obsahuje 150 000 členů. Hvězdokupa je mimořádně bohatá a kompaktní. Tato kulová hvězdokupa má nepatrně eliptický tvar (E1). Leží až za středem Galaxie.

 

S: Vodnář 
a = 21h 33.5', 
d = -00°49', 
d = 36 000 l.y., 
m = 6.5

 

M 3 - 

Nádherná, snadno nalezitelná, kulová hvězdokupa. V této hvězdokupě bylo nalezeno přes 200 proměnných hvězd, z toho přes 170 typu RR Lyrae. Hvězdokupa byla objevena přímo Ch. Messierem.

 

S: Honící psi 
a = 13h 42.2', 
d = +28°23', 
d =  30 600 l.y., 
m = 6.2

 

M 4 - 

Kulová hvězdokupa. Velmi blízká kulová hvězdokupa viditelná i pouhým okem. Průměr 55 l.y. Objevena v roce 1745 (de Cheseaux). V roce 1987 v této hvězdokupě objeven milisekundový pulsar. 

 

S: Štír 
a = 16h 23.6', 
d = -26°32', 
d = 6 800 l.y., 
m = 5.6

 

M 5

Kulová hvězdokupa o průměru 130 l.y. Patří k největším a nejstarším kulovým hvězdokupám v Galaxii.

 

S: Had 
a = 15h 18.6', 
d = +02°05', 
d = 23 000 l.y., 
m = 5.6

 

M 6 - 

Motýlek. Otevřená hvězdokupa tvaru motýla. Má cca 80 členů. Průměr 20 l.y. Stáří 50 až 100 milionů let. V blízkosti (zdánlivě) leží Ptolemaiova hvězdokupa M 7. Na obrázku vpravo jsou obě hvězdokupy. 

 

S: Štír 
a = 17h 40.1', 
d = -32°13', 
d = 2 000 l.y., 
m = 5.3

 

M 7

Ptolemaiova hvězdokupa (Ocas Štíra). Výrazná jasná otevřená hvězdokupa viditelná snadno okem. 80 hvězd jasnějších než m = 10. Stáří 220 milionů let. Rozměr 18 l.y.

 

S: Štír 
a = 17h 53.9', 
d = -34°49', 
d = 800 l.y., 
m = 4.1

 

M 8 - 

Laguna. Difúzní mlhovina spojená s mladou otevřenou hvězdokupou NGC 6530. Rozměry 140×60 l.y. Nejjasnější část se podle svého tvaru nazývá "Přesýpací hodiny" (Hourglass nebula). tato část mlhoviny je dobře patrná na snímku z HST vpravo.

 

M8 - Laguna z HST

S: Střelec 
a = 18h 03.8', 
d = -24°23', 
d =  5 200 l.y., 
m = 6.0

 

M 9 - 

Kulová hvězdokupa. Průměr 70 l.y. Jedna z nejbližších kulových hvězdokup ke galaktickému jádru. Eliptický tvar.

 

S: Hadonoš 
a = 17h 19.2', 
d = -18°31', 
d =  26 400 l.y., 
m = 7.7

 

M 10 - 

Kulová hvězdokupa. Průměr 70 l.y.

 

S: Hadonoš 
a = 16h 57.1', 
d = -04°06', 
d =  13 400 l.y., 
m = 6.6

 

M 11 - 

Otevřená hvězdokupa

 

S: Herkules
a = 18h 51.0', 
d = -06°18' 
d =  6 000 l.y., 
m = 6.5

 

M 12

Kulová hvězdokupa. Průměr 75 l.y. Dvojice s M 10.

 

S: Hadonoš 
a = 16h 47.2', 
d = -01°57', 
d =  17 600 l.y., 
m = 6.7

 

M 13

Kulová hvězdokupa v Herkulu. Nejjasnější kulová hvězdokupa na obloze. Viditelná i pouhým okem. Průměr 150 l.y.

 

S: Herkules
a = 16h 41.7', 
d = +36°28', 
d =  22 800 l.y., 
m = 5.8

 

M 14

Kulová hvězdokupa. Průměr 55 l.y. Slabě eliptická. Nalezeno 70 proměnných. 

 

S: Hadonoš 
a = 17h 37.6', 
d = -03°15', 
d =  27 400 l.y., 
m = 7.6

 

M 15 - 

Kulová hvězdokupa..

 

S: Pegas 
a = 21h 30.1', 
d = +12°12', 
d =  30 000 l.y., 
m = 6.5

 

M 16 - 

Otevřená hvězdokupa v sousedním spirálním rameni Galaxie. Je geneticky spojena s Orlí mlhovinou, ve které se dnes pozoruje vznik hvězd.

 

S: Had 
a = 18h 18.8', 
d = -13°47', 
d = 7 000  l.y., 
m = 6.4

IC 4703

Orlí mlhovina. Obří oblaka plynu a prachu, ze kterých vznikají hvězdy. Známé snímky z HST. Chladný plyn v Orlí mlhovině vytváří chobotovité útvary molekulárního vodíku. Uvnitř těchto plynných útvarů dlouhých několik světelných let je hustota plynů taková, že způsobí kolaps plynu vlastní vahou. Na konečkách útvarů podobných prstům se vytváří se mladé hvězdy nabalující další hmotu z okolí. Vyzařují značné množství UV záření, které odfukuje pryč okolní pyn. Tomuto jevu říkáme fotoevaporace. Některé globule jsou zcela obnažené a vypadají jako slzy, jiné připomínají prsty, to jsou zbytky plynů, které byly při fotoevaporaci ve „stínu“ . Po zahájení termonukleární syntézy v nitru hvězd budou zbytky plynů vymeteny silným „větrem“ částic.

 

S: Had 
a = 18h 18', 
d = -13°47', 
d = 7 000  l.y., 

 

M 17 - 

Omega. Emisní mlhovina s rodícími se hvězdami. V mlhovině je ponořena soustava asi 35 velmi mladých hvězd. Hmotnost 800 Ms. Průměr 40 l.y.

 

S: Střelec 
a = 18h 20.8', 
d = -16°11', 
d =  5 000 l.y., 
m = 7.0

 

M 18

Otevřená hvězdokupa.Dobře pozorovatelná v malých dalekohledech (je vidět asi 12 hvězd). Nejteplejší hvězdy mají spektrální třídu B3, stáří hvězdokupy se odhaduje na pouhých 32×106 let.

 

S: Střelec 
a = 18h 19.9', 
d = -17°08', 
d =  4 900 l.y., 
m = 7.5

 

M 19 -

Kulová hvězdokupa. Blízko galaktického centra. Eliptický tvar (E3-E4).

 

S: Hadonoš 
a = 17h 02.6', 
d = -26°16', 
d =  27 100 l.y., 
m = 6.8

 

M 20

Trifid. Emisní a reflexní mlhovina s charakteristickými třemi laloky. Červená část je emisní mlhovina spojená s mladou hvězdokupou v blízkosti centra. Celý systém je obklopen modrou reflexní mlhovinou. Trifid se nachází dva stupně severozápadně od mlhoviny Laguna (M 8) a spolu s ní tvoří často fotografovanou dvojici mlhovin. 

 

S: Střelec 
a = 18h 02.6', 
d = -23°02', 
d =  5 200 l.y., 
m = 9.0

 

M 21 -

Otevřená hvězdokupa s relativně velkou koncentrací hvězd v centru. Nachází se v těsné blízkosti mlhoviny Trifid..

 

S: Střelec 
a = 18h 04.6', 
d = -22°30', 
d =  4 250 l.y., 
m = 6.5

 

M 22

Kulová hvězdokupa. Pravděpodobně první objevená kulová hvězdokupa (1665, A. Ihle). V nepříliš severních šířkách je pozorovatelná prostým okem a je dokonce jasnější než proslulá hvězdokupa M 13 v Herkulu.

 

S: Střelec 
a = 18h 36.4', 
d = -23°54', 
d =  10 000 l.y., 
m = 5.1

 

M 23

Otevřená hvězdokupa. Vynikající objekt pro sledování malými dalekohledy, zejména binary. Hvězdokupa obsahuje minimálně 150 členů. 

 

S: Střelec 
a = 17h 56.8', 
d = -19°01', 
d =  2 200 l.y., 
m = 6.9

 

M 24 - 

Náhodné seskupení hvězd Mléčné dráhy. Není ve skutečnosti gravitačně vázaným objektem. Pseudohvězdokupa.

 

S: Střelec 
a = 18h 16.9', 
d = -18°29', 
d =  10 000 l.y., 
m = 4.6

 

M 25 - 

Otevřená hvězdokupa. Snadno pozorovatelná v malých dalekohledech a dokonce v divadelních kukátkách. Hvězdokupa obsahuje cefeidu U Sagittarii (perioda 6.74 dne), dva obry třídy G a do pozice hvězdokupy se zdánlivě promítají dva obři třídy M. Průměr 23 l.y. Vzdálenost hvězdokupy je díky cefeidě změřena mimořádně přesně. 

 

S: Střelec 
a = 18h 31.6', 
d = -19°15', 
d =  2 000 l.y., 
m = 6.5

 

M 27 - 

Činka (Dumbell). První objevená planetární mlhovina. Obálka je stará 3000 - 4000 let. Centrální hvězda má magnitudu 13.5 a je to horký modrý trpaslík s teplotou 85 000 K.

 

S: Lištička
a = 19h 59.6', 
d = +22°43', 
d =  1 250 l.y., 
m = 7.4

 

M 28 - 

Kulová hvězdokupa. Nachází se v blízkosti velmi jasné kulové hvězdokupy M 22. Má však nižší jasnost a průměr jen 75 l.y. V roce 1987 byl v této hvězdokupě objeven milisekundový pulsar. 

 

S: Střelec 
a = 18h 24.5', 
d = -24°52', 
d =  18 000 l.y., 
m = 6.8

 

M 29 - 

Nevýrazná otevřená hvězdokupa.

 

S: Labuť
a = 20h 23.9', 
d = +38°32', 
d = 4 000 l.y., 
m = 7.1

 

M 30 - 

Kulová hvězdokupa, průměr 70 l.y., přibližuje se rychlostí 160 km/s.

 

S: Kozoroh
a = 21h 40.4', 
d = -23°11', 
d =  24 800 l.y., 
m = 7.2

 

M 31 - 

Velká galaxie v Andromedě. Spirálovitá galaxie podobná naší. Vzdálenost 3 miliony l.y., hmotnost 200 miliard Sluncí. Součást Místní skupiny galaxií.

 

S: Andromeda 
a = 00h 42.7', 
d = +41°16', 
d = 3×106 l.y., 
m = 3.4

 

M 32 - 

Trpasličí eliptická galaxie. Satelit Velké galaxie v Andromedě M 31. Hmotnost jen 3 miliardy Sluncí. Součást místní skupiny galaxií.

 

S: Andromeda 
a = 00h 42.7', 
d = +40°52', 
d = 3×106 l.y., 
m = 8.1

 

M 33 - 

Galaxie v Trojúhelníku. Člen Místní skupiny galaxií. Má rozvinutá spirální ramena. Průměr 50 000 l.y. (polovina naší Galaxie). Hmotnost 40×109 Ms. V galaxii je pozorována známá mlhovina NGC 604. Její fotografie z HST je na pravém snímku.

 

M 33 NGC 604 v Galaxii M 33

S: Trojúhelník 
a = 01h 33.9', 
d = +30°39', 
d =  3×106 l.y., 
m = 5.7

 

M 34

Otevřená hvězdokupa. Stáří 200 milionů let. Průměr 14 l.y. Za dobrých podmínek viditelná i okem. 

 

S: Perseuss 
a = 02h 42.0', 
d = +42°47', 
d = 1 400  l.y., 
m = 5.5

 

M 35 - 

Otevřená hvězdokupa. Obsahuje přes 200 členů. Úhlový průměr jako Měsíc v úplňku. Skutečný průměr 24 l.y. Hvězdokupa se k nám přibližuje rychlostí 5 km/s. Je viditelná i pouhým okem.

 

S: Blíženci
a = 06h 08.9', 
d = +24°20', 
d =  2 800 l.y., 
m = 5.3

 

M 36 - 

Jedna ze tří jasných otevřených hvězdokup v souhvězdí Vozky. Průměr 14 l.y. CCa 60 členů, některé hvězdy velmi rychle rotují. Na pravém snímku jsou pohromadě všechny tři otevřené hvězdokupy ze souhvězdí Vozky.

 

M 36, M 37, M 38

S: Vozka 
a = 05h 36.1', 
d = +34°08', 
d = 4 100 l.y., 
m = 6.3

 

M 37 - 

Nejjasnější a nejbohatší.ze tří otevřených hvězdokup ve Vozkovi. Snad 500 členů. Průměr 20 až 25 l.y.

 

S: Vozka 
a = 05h 52.4', 
d = +32°33', 
d = 4 400 l.y., 
m = 6.2

 

M 38

Další ze tří otevřených hvězdokup v souhvězdí Vozky. Průměr 25 l.y. Nejjasnější člen je žlutý obr spektrální třídy G0 s absolutní jasností M = -1.

 

S: Vozka 
a = 05h 28.4', 
d = +35°50', 
d = 4 200 l.y., 
m = 7.4

 

M 39 - 

Nevýrazná otevřená hvězdokupa. Průměr 7 l.y., asi 30 hvězd. Relativně blízko, proto má velký úhlový rozměr. 

 

S: Labuť
a = 21h 32.2', 
d = +48°26', 
d = 825 l.y., 
m = 5.2

 

M 40 - 

Slabá dvojhvězda. V 17. století byla mylně považována Johannem Heveliem za mlhovinu. Jako dvojhvězdu ji identifikoval Charles Messier.

 

S: Velká medvědice 
a = 12h 22.4', 
d = +58°05', 
d =  300 l.y., 
m = 8.4

 

M 41 - 

Otevřená hvězdokupa. Leží 4° jižně od nejjasnější hvězdy Sirius. 100 členů. Obsahuje několik červených a oranžových obrů. Stáří 200 milionů let. 

 

M 41 s hvězdou Sirius (nahoře)

S: Velký pes 
a = 06h 47.0', 
d = -20°44', 
d =  2 300 l.y., 
m = 4.6

 

M 42 - 

Velká mlhovina v Orionu. Difúzní mlhovina, emisní a reflexní. Součást nejrozsáhlejšího známého prachoplynného útvaru - komplexu v Orionu, který se rozprostírá přes více než polovinu souhvězdí Orion a má rozměry mnoha set světelných let. Součástí je např. M42, M 43, M 78, Koňská hlava a další. Sama M 42 má průměr 30 l.y., její menší severovýchodní část má samostatné označení M 43. Z HST v M 42 fotografovány zárodečné globule hvězd.

 

M 42 a M 43

S: Orion 
a = 05h 35.4', 
d = -05°27', 
d =  1 600 l.y., 
m = 4.0

 

M 43 - 

Difúzní mlhovina, emisní a reflexní. Součást Velké mlhoviny v Orionu (severovýchodní část) s vlastním katalogovým číslem. 

 

S: Orion 
a = 05h 35.6', 
d = -05°16', 
d =  1 600 l.y., 
m = 9.0

 

M 44 - 

Jesličky (Praesepe). Otevřená hvězdokupa. Velmi výrazná hvězdokupa, dobře viditelná i pouhým okem. Stáří 400 milionů let. Tato hvězdokupa pravděpodobně  vznikla společně s hvězdokupou Hyády, byť dnes jsou dnes obě hvězdokupy značně vzdálené

 

S: Rak 
a = 08h 40.1', 
d = +19°59', 
d =  577 l.y., 
m = 3.7

 

M45 -

Plejády (Kuřátka, Sedum sester). Jedna z nejjasnějších a nejkompaktnějších otevřených hvězdokup.Více než 300 hvězd, vzdálenost asi 400 světelných let, průměru 13 světelných let. Mladé hvězdy obklopují modré reflexní mlhoviny. Nedávno byly v Plejádách nalezeni nezřetelní hnědí trpaslíci s malou hmotností.

 

S: Býk 
a = 03h 47.0m, 
d = +24°07', 
d = 380 l.y., 
m = 1.6

 

M 46 - 

Otevřená hvězdokupa. Velmi bohatá hvězdokupa, pravděpodobně až 500 členů. Nejjasnější hvězdy jsou spektrálního typu A0. Planetární mlhovina na obrázku pravděpodobně není členem otevřené hvězdokupy a náhodně se na ni promítá. 

 

S: Lodní kýl 
a = 07h 41.8', 
d = -14°49', 
d = 5 400 l.y., 
m = 6.0

 

M 47 - 

Otevřená hvězdokupa.Objevena před rokenm 1654 (Hodierna). Za dobrých podmínek viditelná okem. Úhlová velikost jako Měsíc v úplňku. 

 

S: Lodní kýl 
a = 07h 36.6', 
d = -14°30', 
d = 1 600 l.y., 
m = 5.2

 

M 48 - 

Otevřená hvězdokupa. 80 členů, 50 jasnějších než 13 magnituda. Hvězdokupa viditelná i malými dalekohledy a za dobrých podmínek i okem. Stáří 300 milionů let. Tři žlutí obři spektrálních typů G-K.

 

S: Hydra
a = 08h 13.8', 
d = -05°48', 
d = 1 500 l.y., 
m = 5.5

 

M 49 - 

Eliptická galaxie typu E4. První objevený člen kupy galaxií v Panně (1771, Mesier). Absolutní magnituda M = - 28.8. Průměr 160 000 l.y.

 

S: Panna 
a =12 h29.8 ', 
d = +8°00', 
d =  60×106 l.y. 
m = 8.4

 

M 50 - 

Otevřená hvězdokupa. Objevená Ch. Messierem v roce 1772. Rozměry 18 l.y. Asi 200 členů.

 

S: Jednorožec 
a = 07h 03.2', 
d = -08°20', 
d =  3 000 l.y., 
m = 6.3

 

M 51 - 

Vírová galaxie. Velká svítivá galaxie, objevená Ch. Messierem. Je dominantou malé vázané skupiny galaxií. Menší  průvodce této galaxie má označení NGC 5195.

 

S: Honící psi 
a = 13h 29.9', 
d = +47°12', 
d =  37 ×106 l.y., 
m = 8.4

 

M 52 - 

Otevřená hvězdokupa s velkým počtem členů, připo¨míná rozsypaný pepř a sůl.V centru má hustotu 3 hvězdy na kubický parsek. 

 

S: Kasiopeja 
a = 23h 24.2', 
d = +61°35', 
d = 5 000 l.y., 
m = 7.3

 

M 53 - 

Kulová hvězdokupa. Nachází se ve vnějších částech galaxie (60 000 l.y. od centra Galaxie). Průměr 250 l.y. 

 

S: Vlasy Bereniky 
a = 13h 12.9', 
d = +18°10', 
d =  56 400 l.y., 
m = 7.6

 

M 54 - 

Kulová hvězdokupa. Snadno nalezitelný, velmi výrazný objekt. Nachází se v blízkosti jasné čtveřice hvězd v souhvězdí Střelce. Po dlouhou dobu se předpokládalo, že hvězdokupa je součástí mléčné dráhy. Teprve v roce 1994 se zjistilo, že je součástí trpasličí galaxie SagDEG (Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy), nově objeveného satelitu naší Galaxie. 

 

S: Střelec 
a = 18h 55.1', 
d = -30°29', 
d =  80 000 l.y., 
m = 7.6

 

M 55 - 

Kulová hvězdokupa. Rozlehlý objekt (2/3 průměru Měsíce v úplňku), průměr 110 l.y. Od nás nepozorovatelný. 

 

S: Střelec 
a = 19h 40.0', 
d = -30°58', 
d =  17 000 l.y., 
m = 6.3

 

M 56

Méně jasná kulová hvězdokupa s nevýrazným jádrem. Průměr 60 l.y. Přibližuje se k nám rychlostí 145 km/s.

 

S: Lyra
a = 19h 16.6', 
d = +30°11', 
d =  31 600 l.y., 
m = 8.3

 

M 57 - 

Prstencová mlhovina v Lyře. Jedna z nejznámějších planetárních mlhovin na obloze. Pozůstatek po odhození obálky centrální hvězdou s teplotou 100 000 K. Poslední průzkumy ukazují, že obálka není sférická, ale má skutečně toroidální tvar.

 

S: Lyra
a = 18h 53.6', 
d = +33°02', 
d =  4 100 l.y., 
m = 8.8

 

M 58 - 

Spirální galaxie s příčkou v Panně. Pozorovány dvě supernovy: 1988A a 1989M.

 

S: Panna 
a = 12h 37.7', 
d = +11°49', 
d =  60×106 l.y., 
m = 9.7

 

M 59

Eliptická galaxie typu E5, součást kupy galaxií v Panně. Rozměr 90 000 l.y. V blízkosti obří eleptická galaxie M 60.

 

S: Panna 
a = 12h 42.0', 
d = +11°39', 
d =   60×106 l.y., 
m = 9.6

 

M 60

Jedna z obřích eliptických galaxií v kupě galaxií v Panně. Na obloze v těsném sousedství menší galaxie M 59.

 

S: Panna 
a = 12h 43.7', 
d = +11°33', 
d =   60×106 l.y., 
m = 8.8

 

M 61 -

Jedna z větších spirálních galaxií v kupě galaxií v Panně. Průměr 100 000 l.y. Pozorovány tři supernovy 1926A, 1961I, a 1964F.

 

S: Panna 
a = 12h 21.9', 
d = +04°28', 
d =  60×106 l.y., 
m = 9.7

 

M 62

Kulová hvězdokupa. Nepravidelný tvar. Velmi blízko centru Galaxie, deformována slapovými silami. 

 

S: Hadonoš 
a = 17h 01.2', 
d = -30°07', 
d =  21 500 l.y., 
m = 6.5

 

M 63

Slunečnice. Spirální galaxie s příčkou (Sb-Sc), objevená Messierovým přítelem Pierrem Mechainem v roce 1779. Je součástí skupiny galaxií kolem Vírové galaxie M 51.

 

S: Honící psi 
a = 13h 15.8', 
d = 42+02°', 
d =  37 ×106 l.y., 
m = 8.6

 

M 64 - 

Černé oko (Spící kráska). Velmi známá galaxie. Charakteristický tvar způsoben prachovými oblaky. Viditelné jsou i v malých dalekohledech. Vnější část galaxie rotuje v opačném směru než vnitřní! Prach by mohl být materiálem z dřívějšího průvodce. 

 

S: Vlasy Bereniky 
a = 12h 56.7', 
d = +21°41', 
d = 12 ×106 l.y., 
m = 8.5

 

M 65 - 

Spirální galaxie typu Sa. Součást skupiny M 66 - trojice gravitačně vázaných galaxií (M 65, M 66, NGC 3628). Tvoří tzv. Triplet ve Lvu (Leo Triplet). Vidíme ho na pravém snímku. 

 

Triplet ve Lvu

S: Lev 
a = 11h 18.9', 
d = +13°05', 
d = 35×106 l.y., 
m = 9.3

 

M 66 - 

Spirální galaxie typu Sb. Součást Tripletu galaxií ve Lvu (M 65, M 66, NGC 3628). Galaxie bohatá na prach. Detekováno několik mlhovin, ve kterých se pravděpodobně tvoří hvězdy. Tři supernovy: 1973R, 1989B, 1997bs.

 

S: Lev 
a = 11h 20.2', 
d = +12°59', 
d = 35×106 l.y., 
m = 8.9

 

M 67 - 

Otevřená hvězdokupa. Stáří 3.2 miliardy let. Jedna z nejstarších známých otevřených hvězdokup. Počet členů přinejmenším 500, z toho 200 bílých trpaslíků. 

 

S: Rak 
a = 08h 50.4', 
d = +°', 
d = 2 700 l.y., 
m = 6.1

 

M 68 - 

Kulová hvězdokupa. Průměr 140 l.y. 42 známých proměnných, rychlost přibližování 112 km/s. Čárkami na fotografii je označena proměnná typu Mira s periodou 324 dní. Tato hvězda ale není součástí hvězdokupy. 

 

S: Hydra
a = 12h 39.5', 
d = -26°45', 
d = 32 000 l.y., 
m = 7.8

 

M 69 - 

Kulová hvězdokupa. Menší a slabší kulová hvězdokupa v blízkosti centra Galaxie. Velmi podobná kulové hvězdokupě M 70, která se nachází v její blízkosti.

 

S: Střelec 
a = 18h 31.4', 
d = -32°21', 
d =  27 000 l.y., 
m = 7.6

 

M 70 - 

Kulová hvězdokupa. Menší a slabší kulová hvězdokupa v blízkosti centra Galaxie. Velmi podobná kulové hvězdokupě M 69, která se nachází v její blízkosti.

 

S: Střelec 
a = 18h 43.2', 
d = -32°18', 
d =  28 000 l.y., 
m = 7.9

 

M 71 - 

Nevýrazná kulová hvězdokupa. Průměr jen 25 l.y.

 

S: Šíp 
a = 19h 53.8', 
d = +18°47', 
d =  11 700 l.y., 
m = 8.2

 

M 72 - 

Kulová hvězdokupa. Jedna z nejvzdálenějších kulových hvězdokup v Messierově katalogu. Leží daleko za středem Galaxie. Průměr 90 l.y. Velmi svítivá. Přibližuje se rychlostí 255 km/s.

 

S: Vodnář 
a = 20h 53.5', 
d = -12°32', 
d = 53 000 l.y., 
m = 9.3

 

M 73

Skupina čtyř hvězd. Pravděpodobně skutečně malá hvězdokupa. V dalekohledech na první pohled připomíná malou mlhovinu. Magnitudy jednotlivých hvězd jsou 10.5, 10.5, 11, 12.

 

S: Vodnář 
a = 20h 58.9', 
d = -12°38', 
d = ?, 
m = 9

 

M 74 - 

Spirální galaxie typu Sc. Vzdaluje se rychlostí 800 km/s. Průměr 100 000 l.y. Šířka ramen 1000 l.y.

 

S: Ryby 
a = 01h 36.7', 
d = +15°47', 
d = 35×106 l.y., 
m = 9.4

 

M 75 - 

Kulová hvězdokupa. Vzdálená 60 000 l.y. Jedna z nejvzdálenějších hvězdokup Messierova katalogu. Leží až za centrem galaxie. Podle některých zdrojů je vzdálena až 100 000 l.y.

 

S: Střelec 
a = 20h 06.1', 
d = -21°55', 
d =  60 000 l.y., 
m = 8.5

 

M 76 - 

Malá činka (Zátka, Motýlek, Little Dumbbell, Cork, Butterfly). Planetární mlhovina. Slabší objekt Messierova katalogu. Centrální hvězda má magnitudu 16.6 a teplotu 60 000 K.

 

S: Perseuss 
a = 01h 42.4', 
d = +51°34', 
d = 3 400 l.y., 
m = 10.1

 

M 77 - 

Spirální galaxie typu Sb. Jedna z největších galaxií v Messierově katalogu. Rozměry se odhadují na 170 000 l.y. Atypické široké emisní čáry ve spektru (rychle se pohybující oblaka plynu směrem od jádra). Seyfertova galaxie s aktivním jádrem. Jádro je silným radiovým zdrojem (označení Cetus A). Jsou v něm pravděpodobně superhmotné černé díry s hmotností až 100×106 Ms. Vpravo je snímek aktivního jádra z HST.

 

M77 - aktivní jádro z HST

S: Velryba 
a = 02h 42.7', 
d = -00°01', 
d =  60×106 l.y., 
m = 8.9

 

M 78

Difúzní reflexní mhovina. Nejjasnější reflexní mlhovina na obloze, patří k  nejrozsáhlejšího známého prachoplynného útvaru - komplexu v Orionu (M 42, M 43, Koňská hlava). Mlhovina září odraženým světlem jasně modrých hvězd ranného typu B. V mlhovině bylo také detekováno 45 méně hmotných hvězd typu T Tauri.

 

S: Orion 
a = 05h 46.7', 
d = +00°03', 
d =  1 600 l.y., 
m = 8.3

 

M 79 - 

Kulová hvězdokupa. Nádherná hvězdokupa s nezvyklou polohou na obloze. Rozměry 100 l.y., slabě eliptický tvar, vzdaluje se rychlostí 200 km/s.

 

M 79 - viditelné světlo M 79 - UV

S: Zajíc 
a = 05h 24.5', 
d = -24°33', 
d =  41 000 l.y., 
m = 7.7

 

M 80 - 

Kulová hvězdokupa. Slabší objekt, rozměry 36 000 l.y. V roce 1860 byla v této hvězdokupě pozorována výrazná nova, která změnila vzhled hvězdokupy na několik dní. 

 

S: Štír 
a = 16h 17.0', 
d = -22°59', 
d = 27 400 l.y., 
m = 7.3

 

M 81 - 

Bodeho galaxie. Snadno vyhledatelná spirální galaxie. V roce 1993 v této galaxii pozorována supernova. V roce 1994 měřena rotační křivka. Jako u jedné z mála galaxií je ve vnějších oblastech klesající, což indikuje malé množství skryté hmoty. Galaxie je gravitačně vázána s galaxií M 82. Na pravém snímku jsou obě galaxie.

 

M81 a M82

S: Velká medvědice 
a = 9h 55.6', 
d = +69°04', 
d =  12×106 l.y., 
m = 6.9

 

M 82

Cigáro. Nepravidelná galaxie, velmi blízko galaxii M 81. Dohromady tvoří gravitačně vázanou dvojici. Těsný kontakt v nedávné minulosti pravděpodobně deformoval jádro galaxie M 82.

 

S: Velká medvědice 
a = 9h 55.8', 
d = +69°41', 
d = 12×106  l.y., 
m = 8.4

 

M 83

Spirální galaxi typu SABc. Přechodný typ mezi normálními galaxiemi a galaxií s příčkou. Malé jádro, v blízkosti centra zřetelné stopy prachu. Modré oblasti jsou  mladé  hvězdy (106 - 107 let). Červené oblasti jsou difúzní plynné mlhoviny, ve kterých se rodí hvězdy. 

 

S: Hydra
a = 13h 37.0', 
d = -29°52', 
d = 15×106 l.y., 
m = 7.6

 

M 84

Čočkovitá galaxie v kupě galaxií v Panně. Typ S0. V centru objekt o hmotnosti 300×106 Ms (HST), dva malé výtrysky v radiovém oboru. Detekován rozsáhlý systém kulových hvězdokup.

 

Jádro galaxie - obří kompaktní objekt (HST)

S: Panna 
a = 12h 25.1', 
d = +12°53', 
d =  60×106 l.y., 
m = 9.1

 

M 85

Čočková galaxie typu S0. Nejsevernější člen kupy galaxií v Panně. Část této kupy se nachází v souhvězdí Vlasy Bereniky. Pravděpodobně jde o dvojgalaxii spolu s M 84. průměr 125 000 l.y. V pravé části snímku je galaxie NGC 4394.

 

S: Vlasy Bereniky 
a = 12h 25.4', 
d = +18°11', 
d = 60 ×106 l.y., 
m = 9.1

 

M 86

Čočkovitá galaxie typu S0, leží v centru kupy galaxií v Panně. Přibližuje se rychlostí 400 km/s!! Tvoří pár s jinou obří galaxií M 84. V těsné blízkosti malý eliptický průvodce.

 

S: Panna 
a = 12h 26.2', 
d = +12°57', 
d = 60×106 l.y., 
m = 8.9

 

M 87 - 

Virgo A. Obří eliptická galaxie v kupě galaxií v Panně. Průměr 120 000 l.y. Pravděpodobně ústřední galaxie v kupě. Hmotnost 2.7×1012 Ms. Rozsáhlý systém kulových hvězdokup. Spolu s M 84 a M 86 leží v centru kupy. 

 

S: Panna 
a = 12h 30.8', 
d = +12°24', 
d = 60×106 l.y., 
m = 8.6

 

M 88

Spirální galaxie typu Sc. Průměr 130 000 l.y. Člen kupy v Panně. Rozvinutá spirální ramena podobně jako u Velké galaxie v Andromedě. 

 

S: Vlasy Bereniky 
a = 12h 32.0', 
d = +14°25', 
d = 60 ×106 l.y., 
m = 9.6

 

M 89 - 

Eliptická galaxie v kupě galaxií v Panně. Typ E0, slabý radiový zdroj. Objevena obálka zasahující do vzdálenosti 150 000 .l.y. Od centra galaxie míří výtrysk (100 000 l.y.)

 

Negativ (AAT) Pozitiv (AAT)

S: Panna 
a = 12h 35.7', 
d = +12°33', 
d = 60×106 l.y., 
m = 9.8 

 

M 90 - 

Jedna z největších spirálních galaxií v kupě galaxií v Panně. Přibližuje se rychlostí 383 km/s. Vlastní rychlost vzhledem ke kupě tak musí být cca 1500 km/s. 

 

S: Panna 
a = 12h 36.8', 
d = +13°10', 
d = 60×106 l.y., 
m = 9.5

 

M 91 -

Spirální galaxie typu SBb. Velmi slabá, ale pěkná galaxie s příčkou. Až do roku 1994 byly problémy s identifikací tohoto Messierova objektu. Člen kupy v Panně. 

 

S: Vlasy Bereniky 
a = 12h 35.4', 
d = +14°30', 
d = 60 ×106 l.y., 
m = 10.2

 

M 92 - 

Další výrazná kulová hvězdokupa v souhvězdí Herkules. Průměr 85 l.y. Hmotnost 330 000 Ms, rychlost přibližování 112 km/s.

 

S: Herkules
a = 17h 17.1', 
d = +43°08', 
d =  26 400 l.y., 
m = 6.4

 

M 93

Otevřená hvězdokupa. Malá, ale jasná hvězdokupa trojúhelníkovitého tvaru. Asi 80 členů. Průměr 20-25 l.y. Stáří asi 100 milionů let. 

 

S: Lodní kýl 
a = 07h 44.6', 
d = -23°52', 
d = 3 600 l.y., 
m = 6.0

 

M 94

Spirální galaxie s extrémně jasným vnitřkem. Na hranici vnitřní oblasti je aktivní oblast, kde se tvoří hvězdy. Byly zde nalezeny mladé modré hvězdokupy.

 

S: Honící psi 
a = 12h 50.9', 
d = +41°07', 
d =  14 ×106 l.y., 
m = 8.2

 

M 95

Spirální galaxie typu SBb. Tato galaxie byla jedna z galaxií zahrnutých do projektu určení Hubbleovy konstanty pomocí HST v letech 1996 a 1997. Spolu s M 96 součást skupiny galaxií Leo I.

 

M 95 - INT

S: Lev 
a = 10h 44.0', 
d = +11°42', 
d = 38×106 l.y., 
m = 9.7

 

M 96

Spirální galaxie typu Sa. Spolu s M 95 a M 105 součást skupiny galaxií Leo I. M 96 je nejjasnější člen této skupiny, proto se skupina Leo I někdy nazývá skupina galaxií M 96. 

 

M 96 - INT M 96 - detail z HST

S: Lev 
a = 10h 46.8', 
d = +11°49', 
d = 38×106 l.y., 
m = 9.2

 

M 97

Soví mlhovina. Známá, planetární mlhovina.  Patří k slabším objektům Messierova katalogu. Centrální hvězda má hmotnost 0.7 Ms a 16. magnitudu. Stáří obálky je asi 6 000 let, hmotnost 0.15 Ms.

 

S: Velká medvědice 
a = 11h 14.8', 
d = +55°01', 
d = 2 600 l.y., 
m = 9.9

 

M 98

Spirální galaxie typu Sb. Obtížně pozorovatelná galaxie v kupě v Panně. Modré oblasti jsou nově vzniklé hvězdy. 

 

S: Vlasy Bereniky 
a = 12h 13.8', 
d = +14°54', 
d = 60 ×106 l.y., 
m = 10.1

 

M 99

Jasná spirální galaxie typu Sc. Člen kupy v Panně. Zaznamenány tři supernovy. 

 

S: Vlasy Bereniky 
a = 12h 18.8', 
d = +14°25', 
d = 60 ×106 l.y., 
m = 9.9

 

M 100 - 

Spirální galaxie typu Sc. Člen kupy v Panně. Tuto galaxii zkoumal HST, objevil 20 cefeid. Vzdálenost z nich stanovil na (56±6)×106 l.y.

 

S: Vlasy Bereniky 
a = 21h 22.9', 
d = +15°49', 
d = 60 ×106 l.y., 
m = 9.3

 

M 101 -

Spirální galaxie s mimořádně vyvinutými spirálními rameny. V malých dalekohledech je viditelná jen centrální část.

 

S: Velká medvědice 
a = 14h 03.2', 
d = +54°21', 
d =  27×106  l.y., 
m = 7.9

M 102: Dnes jediný neztotožněný objekt Messierova katalogu. Buď mohlo jít o spirální galaxii M 101 ve Velkém vozu nebo o čočkovou galaxii NGC 5866 v souhvězdí Draka:

 

M 103 - 

Nevýrazná otevřená hvězdokupa. Známo přes 40 členů. Přibližuje se rychlostí 40 km/s.

 

 

S: Kasiopeja 
a = 01h 33.2', 
d = +60°42', 
d = 8 000 l.y., 
m = 7.4

 

M 104 - 

Sombréro. Spirální galaxie typu Sa - Sb. V rovníkové oblasti temný prachový prstenec. Rozsáhlý systém kulových hvězdokup. 

 

S: Panna 
a = 12h 40.0', 
d = -11°37', 
d = 50×106 l.y., 
m = 8.0

 

M 105

Eliptická galaxie typu E1. Nejjasnější eliptická galaxie ve skupině Leo I. HST zjistil v centru galaxie kompaktní objekt o hmotnosti 50 milionů Ms. Na pravém snímku je skupina Leo I (M 96, M 95, M 105).

 

Skupina galaxií Leo I

S: Lev 
a = 10h 47.8', 
d = +12°35', 
d = 38×106 l.y., 
m = 9.3

 

M 106

Jasná spirální galaxie s příčkou. Vzdaluje se od nás rychlostí 540 km/s. V radiovém oboru jsou rozměry této galaxie podstatně větší než ve viditelném světle.

 

S: Honící psi 
a = 12h 19.0', 
d = +47°18', 
d =  25 ×106 l.y., 
m = 8.4

 

M 107

Kulová hvězdokupa. Objevena 1782 (Pierre Mechanin). Temné oblasti nezvyklé pro kulové hvězdokupy. Průměr 60 l.y. 

 

S: Hadonoš 
a = 16h 32.5', 
d = -13°03', 
d =  19 600 l.y., 
m = 7.9

 

M 108

Spirální galaxie. Obsahuje značné množství prachu, Nevýrazná příčka. Vzdaluje se rychlostí 772 km/s.

 

S: Velká medvědice 
a = 11h 11.5', 
d = +55°40', 
d =  45×106  l.y., 
m = 10

 

M 109

Spirální galaxie. Vzdaluje se rychlostí 1 100 km/s.

 

S: Velká medvědice 
a = 11h 57.6', 
d = +53°23', 
d = 55×106   l.y., 
m = 9.8

 

M 110

Trpasličí eliptická galaxie třídy E6. Satelit Velké galaxie v Andromedě M 31. Hmotnost se odhaduje na 4-15 miliard Sluncí. Součást místní skupiny galaxií. V galaxii pozorovány temné struktury (snad rozsáhlá oblaka prachu) a kulové hvězdokupy. Nebyla součástí původního Messierova katalogu - přidána dodatečně

 

S: Andromeda 
a = 00h 40.4', 
d = +41°41', 
d = 3×106 l.y., 
m = 8.5